Odpowiedzi

2010-02-16T22:18:30+01:00
A)na niżu Polskim
b)1400 miliardów m3 gazu,13.3 mld
c)w Bieszczadach
11 2 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T22:22:46+01:00
A)
Na Niżu Polskim złoża gazu ziemnego występują w regionie przed-sudeckim. Złoża ropy naftowej często łączą się z złożami gazu ziemnego.
b)
35,8 mld m3 gazu ziemnego18,3 mln m3 ropy naftowej w Polsce
c)
Największe znaczenie gospodarcze mają złoża ropy naftowej (choć są na wyczerpaniu) występujące na Niżu Polskim. Zarówno lądowe, jak i morskie, których zasoby szacuje się na 13,7 mln ton.
60 4 60