1. Napisz program, który obliczy pole prostokąta. Długości boków prostokąta są liczbami całkowitymi 2 i 3 cm.

2. Napisz program, który wczyta 2 liczby rzeczywiste i wyświetli ich średnią arytmetyczną (z dokładnością do miejsca dziesiętnego).

1

Odpowiedzi

2009-10-13T20:08:40+02:00
1.
Uses crt;
const
a=2;
b=3;
begin
clrscr;
Writeln('pole prostokąta wynosi ',2*3);
readln;
end.

2.
Uses crt;
var
a,b:real;
begin
clrscr;
Writeln('podaj 2 liczby);
readln(a);
readln(b);
Writeln('srednia wynosi ',(2+3)/2:10:2);
readln;
end.