Dlugość boków prostokąta ABCD są równe 16cm i 10cm. Krótszy bok prostokąta A'B'C'D' podobnego do prostokąta ABCD ma ( pierwiastek z pięciu) do potęgi drugiej cm dlugości. Oblicz pole i obwód prostokąta A'B'C'D'.

Pole ma wyjść: 40 cm
Obwód natomiast : 26 cm


Proszę o szybko odpowiedź! dziękuje. :)


jeszcze drugie zadanie

Podaj skalę podobieństwa okręgu o średnicy 0,4 dm do okręgu, którego promień jest równy pierwiastek z 3 cm.


1

Odpowiedzi

2010-02-16T23:27:23+01:00
Zad/1]
skala podobieństwa pierwszego prostokąta do drugiego =
k=10:(√5)²→k=10:5=2

drugi bok drugiego prostokąta=x
16:x=2
x=16:2
x=8cm

pole A°B°C°D°=(√5)²×8=40cm²
OBWÓD=2(√5)²+2×8=10+16=26cm

zad.2]
okrąg 1: średnica 0,4dm=4cm
okrąg 2:promień=√3cm→średnica=2√3cm

skala podobieństwa k=4:2√3=⅔√3