Chciałbym prosić o rozwiązania do tych zadań:

1.Przejście wody ze stanu gazowego w stan ciekły nazywamy ......................................... .

2.Podaj po jednym przykładzie występowania wody w przyrodzie:
a) w stanie ciekłym – ............................ b) w stanie stałym – ............................

3.Podaj nazwę morza typu:
a) otwartego – ........................................ b) śródziemnego – ..............................

4.Uzupełnij tabelkę, wpisując przyczynę lub skutek zjawiska związanego z ruchem wody morskiej.

Przyczyna Skutek
pasaty i wiatry zachodnie ........
........... tsunami

5.Podaj przyczyny dużego zasolenia (46‰) Morza Czerwonego.
......

6.Wyjaśnij, dlaczego rzeki Kongo w Afryce i Amazonka
w Ameryce Południowej mają duże i wyrównane
w ciągu roku przepływy.
......

7.Uzupełnij poniższe zdania.
Rzeka epizodyczna to .................. .
Rzeki tego typu występują najczęściej w klimacie .............................. .

8.Wyjaśnij termin: jezioro odpływowe.
.............................. .

9.Wyjaśnij, dlaczego największe obszary bagien występują w północnych regionach Azji i Ameryki Północnej.
...................... .


Z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

2010-02-17T00:24:30+01:00
1)Przejście wody ze stanu gazowego w stan ciekły nazywamy skraplaniem
2)
a) w stanie ciekłym – woda w jeziorze
b) w stanie stałym – kra na rzece,zamarznięte jezioro
3)
a) otwartego – Morze Północne
b) śródziemnego – Morze Śródziemne, Morze Czerwone
4)
pasaty i wiatry zachodnie -powodują ulewne tropikalne deszcze oraz deszcze monsunowe
wstrząs sejsmiczny- tsunami
5)
Morze Czarne leży w strefie o większego parowania wody oraz nieduża ilością dopływów rzecznych
6)
dzięki obfitym opadom deszczy równikowych- w ciągu całego roku utrzymuje się wysoki stan wód w rzekach Kongo, Amazonka

7)
Rzeka epizodyczna to rzeka chwilowa – rzeka płynąca co pewien czas po ulewnych deszczach na pustyni lub półpustyni
Rzeki tego typu występują najczęściej w klimacie-podrównikowym, strefie równikowej( Australia, Afryka)
8)
Jeziora odpływowe – odprowadzają część swoich wód w postaci rzeki, strumienia.
9)
Bagna północnej Azji i Ameryki Północnej są skutkiem panującej tu wiecznej zmarzliny- klimatu umiarkowanego- chłodnego.
23 4 23
zadanie 4 : skutek przyczyny 1 jest źle