Po ogrzaniu 11,2g sproszkowanego żelaza wymieszanego z 10 g siarki stwierdzono ,że część siarki nie przereagowała ,a masa powstałego produktu wynosi 17,6g
A oblicz stosunek masy żelaza do masy siarki w powstałym produkcie reakcji
B podaj wzór i nazwe powstałego produktu reakcji
C zapisz równanie zachodzącej reakcji

1

Odpowiedzi

2010-02-17T00:53:01+01:00
Witaj
m1=11,2g Fe, m2=10g S, m3=17,6g FeS,
a/nadmiar S= dm=m1 + m2 - m3 = 11,2g + 10g - 17,6g = 3,6g S
oznacza to, że m4 przereagowanej S m4 = m2 - dm = 10g - 3,6g = 6,4g S
mFe/mS = m1/m4 = 11,2g/6,4g = 7 : 4

b/mFe/mS = 7 : 4 = 56 : 32 = 1Fe : 1S czyli FeS siarczek żelaza(II)

c/ Fe + S = FeS

.............pozdrawiam
2 4 2