Uzupełnij tabelę poniżej konwertując liczbę dziesiętną na postać binarną [xxxx,xxxx], oktalną [yy,yy] oraz heksadecymalną [z,z] (w nawiasach podano postać liczby)

Postać dziesiętna Binarnie Oktalnie Heksadecymalnie
8,6875
1,2500
8,8125
6,7500

1

Odpowiedzi

2009-10-13T19:37:58+02:00
8,6875 = 1000,1101 = 10,45 = 8,B
1,2500 = 0001,0100 = 01,20 = 1,4
8,8125 = 1000,1011 = 10,46 = 8,D
6,7500 = 0110,1100 = 06,60 = 6,C