Zad.1Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z a setek, b dziesiątek i 4 jedności.

Zad.2 W pewnym sklepie wszystkie ceny podwyższono o 10 %. Uzasadnij, że łączna kwota jaką trzeba
zapłacić za chleb, mleko i serek również zwiększy się o 10 %

Zad.3 Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z 5 setek, a dziesiątek i b
jedności.

Zad. 4 W pewnym sklepie wszystkie ceny podwyższono o 10 %. Uzasadnij, że łączna kwota jaką trzeba
zapłacić za chleb, mleko i serek również zwiększy się o 10 %.

2

Odpowiedzi

2010-02-17T12:15:36+01:00
Zad.1Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z a setek, b dziesiątek i 4 jedności.
100a+10b+4

Zad.2 W pewnym sklepie wszystkie ceny podwyższono o 10 %. Uzasadnij, że łączna kwota jaką trzeba
zapłacić za chleb, mleko i serek również zwiększy się o 10 %
c+0,1c+m+0,1m+s+0,1s=cena+0,1 cena
1,1c+1,1m+1,1s=1,1cena /:1,1
c+m+s=cena

Zad.3 Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z 5 setek, a dziesiątek i b
jedności.
5*100+a*10+b

Zad. 4 W pewnym sklepie wszystkie ceny podwyższono o 10 %. Uzasadnij, że łączna kwota jaką trzeba
zapłacić za chleb, mleko i serek również zwiększy się o 10 %.
zad4=zad2
4 3 4
  • Roma
  • Community Manager
2010-02-17T12:20:07+01:00
Zad. 1
Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z a setek, b dziesiątek i 4 jedności.

100a + 10b + 4

Zad.2
W pewnym sklepie wszystkie ceny podwyższono o 10 %. Uzasadnij, że łączna kwota jaką trzeba zapłacić za chleb, mleko i serek również zwiększy się o 10 %
Zad. 4
W pewnym sklepie wszystkie ceny podwyższono o 10 %. Uzasadnij, że łączna kwota jaką trzeba zapłacić za chleb, mleko i serek również zwiększy się o 10 %.
x - cena chleba
y - cena mleka
z - cena serka
x + y + z - łączna kwota jaką trzeba zapłacić za chleb, mleko i serek
x + 10%*x - cena chleba podwyższona o 10 %
y + 10%*y - cena mleka podwyższona o 10 %
z + 10%*z - cena serka podwyższona o 10 %
x + 10%*x + y + 10%*y + z + 10%*z = (x + y + z) + 10%*(x + y + z)
czyli łącznie za chleb, mleko i serek trzeba zapłacić 10% więcej niż przed podwyższeniem cen

Zad.3 Zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego liczbę składającą się z 5 setek, a dziesiątek i b jedności.

500 + 10a + b
6 4 6