Funkcja f określona jest w zbiorze wszystkich licz całkowitych i przyporządkowuje każdej liczbie cakowitej resztę z dzielenia tej liczby przez 7.
a) obl. f(-124) oraz f(90).
b) opisz wzorem wszystkie miejsca zerowe tej f-cji.
odp. a)2 i 6 b) x= 7k ^ k należy do C
tylko teraz jak do tego dojść ;)??

1

Odpowiedzi

2010-02-16T22:42:01+01:00
A)
szukasz największej liczby całkowitej podzielnej przez 7 mniejszej lub równej -124 czyli -126 i odejmujesz od -124 -(-126)=-124+126=2
największej liczby całkowitej podzielnej przez 7 mniejszej lub równej 90
to 84 i odejmujesz 90-84=6

b)wszystkie miejsca zerowe to są wszystkie argumenty których reszta z dzielenia przez 7 to 0 czyli to są wszystkie liczby podzielne przez 7 zatem są to liczby 7*k gdzie k jest to liczba całkowita.