Zadanie 9

Oblicz pola powierzchni prostopadłościanów o wymiarach :
a) 4 m x 7 m x 2 m
b) 2 cm x 4,5 cm x 3,5 cm
c) 11 dm x 11 dm x 11 dm
d) 25 mm x 4,7 cm x 0,2 dm
Zadanie 10

Z pięciu jednakowych sześcianów o krawędzi 3 cm ułożono prostopadłościan.Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu oraz łączną długość jego krawędzi .Błagam to na jutro , pls szybko! ;(

3

Odpowiedzi

2010-02-16T23:01:30+01:00
A )4x7x2= 28x2 =56
b) 2x4.5x3,5=31,5
c)11x11x11=1331
d) 0,25cm x 4,7 cm x 2cm=2,35 cm
raczej powino byc dobrze
5 4 5
2010-02-16T23:05:55+01:00
A)
Pc - pole całkowite/pole powierzchni
2Pp - pole podstaw
Pb- pole boczne (liczone po dwie ściany)

2Pp = 2*4*7 = 56 m2
Pb= 2*7*2 + 2*4*2 = 28 + 16 = 44m2

Pc= Pp + Pb
Pc= 56m2 + 44m2 = 100m2

suma kr.= 2(2*4+2*7)+4*2 = 44 + 8 = 52 m
b)
2Pp = 2*2*4,5 = 18 cm2
pb= 2*4,5*3,5 + 2*2*3,5 = 31,5 + 14 = 45,5 cm2
Pc= 18cm2 + 45,5cm2 =63,5 cm2

suma kr. = 2(2*4,5 + 2*2) + 4*3,5 = 26 + 14 = 40 cm
c)
2Pp= 2*11*11= 242 dm2
Pb = 4*11*11 = 484 dm2
Pc = 242 dm2 + 484 dm2 = 726 dm2

suma kr.= 12*11= 132dm
d)
po zamianie jednostek mamy - 2,5cm x 4,7cm x 2cm

2Pp = 2*2,5*4,7 = 23,5 cm2
Pb = 2*4,7*2 + 2*2,5*2 = 18,8 + 10 = 28,8 cm2
Pc= 23,5 cm2 + 28,8 cm2 = 52,3 cm2

suma kr.= 2(2*2,5 + 2*4,7) + 4*2 = 28,8 + 8 = 36,8 cm
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-16T23:13:45+01:00
Zad 1
Wzór na pole powierzchni : Pc = 2ac + 2bc + 2ab
a) 4 m x 7 m x 2 m
P = 2 x ( 2 x 7 + 4 x 7 + 4 x 2 ) = 2 ( 14 + 28 + 8) = 2 x 50 = 100m²
b) 2 cm x 4,5 cm x 3,5 cm
P = 2 x ( 2 x 4,5 + 3,5 x 4,5 + 3,5 x 2 ) = 2( 9 + 15,75 + 7 ) = 2 x 31,75 = 63,5 cm²
c) 11 dm x 11 dm x 11 dm
P = 2 x ( 11 x 11 + 11 x 11 + 11 x 11 ) = 2( 121 + 121 + 121) = 2 x 363 = 726 dm²
d) 25 mm x 4,7 cm x 0,2 dm
25 mm = 2,5 cm
0,2 dm = 2 cm
P = 2 x ( 2 x 4,7 + 2,5 x 4,7 + 3,5 x 2 ) = 2( 9,4 + 11,75 + 7 ) = 2 x 28,15 = 56,30 cm²

zad 2 .
najpier obliczymy pole powierzchni jednego boku
3cm x 3cm = 9cm²

pomnożymy to przez ilość ścian
9cm² x 22 = 198cm²

Pp = 198cm²


krawędź - 3cm
Ilość krawędzi - 28
3cm x 28 = 84cm
196 4 196