Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-16T22:54:04+01:00
Renesans był okresem rozkwitu kultury polskiej. Państwo polsko-litewskie było duże i silne, a wpływy włoskie, które nasiliły się wraz ze ślubem Zygmunta I Starego z Boną Sforzom, przyczyniły się do rozkwitu malarstwa, architektury, sztuki kulinarnej. Do Polski przybyli sławni poeci i myśliciele: Włoch Filip Kallimach (Filippo Buonaccorsi), Niemiec Konrad Celtis. W roku 1488 (niektóre źródła podają 1489) powstało pierwsze w Europie towarzystwo literackie – Nadwiślańskie Bractwo Literackie. Jego członkami zostali Celtis, profesorowie Akademii Krakowskiej, dworzanie, studenci. Polska stała się azylem tolerancji religijnej, powstały dzieła Reja i Kochanowskiego, Akademia Krakowska stała się jednym z ważniejszych ośrodków naukowych Europy. W późniejszych latach powstały również kolejne uniwersytety: 1544 w Królewcu, 1579 w Wilnie i 1594 w Zamości.
4 3 4
2010-02-16T22:54:54+01:00
Sztuka renesansu zerwała z religijnym moralizatorstwem, co nie oznacza, że zrezygnowała z tematyki religijnej - ukazuje ją jednak w innych zlaicy­zowanych kategoriach.
Pozostając w zgodzie z założeniami humanizmu, sztuka propaguje ideę człowieka wolnego, wszechstronnie rozwiniętego pod względem intelektual­nym. Nagie ciało staje się od tej pory symbolem piękna.
Sztuka nie była ograniczona sztywnymi regułami poza regułą obowiązu­jącą wszystkie dziedziny, a mianowicie regułą proporcji, symetrii, prostoty i umiaru.
Malarstwo było dziedziną najwyżej cenioną w tej epoce. Człowieka przedstawiano na tle krajobrazu, aby w ten sposób podkreślić jego jedność z przyrodą i współudział w budowaniu harmonii świata.
W tym właśnie okresie powstawały olbrzymie freski, wysoce realistycz­
ne, ale i poetyckie.
Artysta musiał przed przystąpieniem do aktu kreacji dokładnie zbadać przedmiot i jego naturę. Stąd prace poprzedzane były wnikliwą analizą rzeczy czy też postaci.
Rzeźba czerpała inspiracje z antyku, którego wzory stały się normami.
Dążono do ukazania harmonii ciała ludzkiego, przeżyć wewnętrznych.
przedstawicielami sztuki renesansowej byli:
Leonardo da Vinci (malarz, rzeźbiarz, pisarz, wynalazca),
Michał Anioł Buonarroti (malarz. rzeźbiarz, architekt, poeta), Tycjan (malarz),
Raffaello Santi (malarz).
Albrecht Dtirer (malarz i rytownik).

W architekturze również dostrzega się wpływy antyku. Konstrukcje oparte były na prostych figurach geometrycznych nadają budowlom ład i wdzięk. Budowle świeckie miały na zewnątrz prostokątne dziedzińce ozdo­
bione arkadami, loggiami i krużgankami. Przykładem takich budowli możebyć pałac Strozzich oraz pałace Medyceuszów we Włoszech. W Polsce zaś Kaplica Zygmuntowska, zamek w Pieskowej Skale.
Architektami renesansu byli między innymi:
Bartłomiej Berrecci,
Bemardo Morando,
Donato Bramante.
W urbanistyce miast centrum stworzył rynek, od którego rozchodziły się symetrycznie arterie ulic, mniejsze place. Przykładem takiej zabudowy może być Zamość.
To dotyczy tylko renesansu.
4 1 4