Przetlumaczcie na angielski:

\Czy stosujecie Państwo skonto przy krótkim terminie regulowania należności?
Z jakich rabatów moglibyśmy skorzystać?
Czy jesteście Państwo zainteresowani podpisaniem długookresowej umowy i na jakich warunkach?

czekujemy na szybką odpowiedź i liczymy na owocną współpracę.

2

Odpowiedzi

2010-02-16T23:07:26+01:00
Do you apply a cash discount on short-term regulation of balance?
From what we could take advantage of discounts?
Are you interested in signing long-term contract and under what conditions?
2010-02-16T23:52:26+01:00
Do you apply You account near short deadline the regulation of due amount?
We with what discounts would can use?
Are you You interested signature long-term contract and on what conditions?