Odpowiedzi

2010-02-17T00:01:36+01:00
W prostokącie ABCD mamy AB = 16 cm oraz BC = 10 cm.
Prostokąt A¹B¹C¹D¹ jest podobny do prostokąta ABCD oraz
B¹C¹ = (√5)² cm = 5 cm
k = B¹C¹ /BC = 5 cm / 10 cm = 1/2 - stosunek podobieństwa
mamy zatem
A¹B¹ = k* AB = (1/2)* 16 cm = 8cm
P - pole prostokąta A¹B¹C¹D¹
P = A¹B¹ * B¹C¹ = 8 cm * 5 cm = 40 cm²
L - obwód tego prostokąta
L = 2*A¹B¹ + 2*B¹C¹ = 2*8 cm + 2* 5 cm = (16 + 10) cm = 26 cm.
Odp. P = 40 cm² oraz L = 26 cm.
5 4 5