Odpowiedzi

2010-02-17T07:44:43+01:00
Sejm i senat są wyłaniane poprzez głosowania w którym udział biorą obywatele Rzeczypospolitej Polski.
2010-02-17T07:53:02+01:00
Sejm składa się z 460 posłów, a wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
Senat składa się ze 100 senatorów, a wybory do niego są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.
Wybory do Sejmu i Senatu są zarządzane przez Prezydenta Rzeczypospolitej nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Dzień wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.
Podstawowe zasady prawa wyborczego (przymiotniki wyborcze) określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z Konstytucją wybory do Sejmu są pięcioprzymiotnikowe:
powszechne – co oznacza, że prawa wyborcze przysługują w zasadzie wszystkim dorosłym obywatelom kraju, bez względu na pochodzenie, płeć, majątek itp.
równe – każdy może głosować tylko raz i oddać tylko jeden głos, a każdy głos ma jednakowe znaczenie
bezpośrednie – oddaje się głos na osobę, która ma być wybrana (a nie np. przedstawicieli, którzy dopiero później dokonają ostatecznego wyboru)
proporcjonalne –wyborca głosuje przede wszystkim na partie polityczne, a poszczególne miejsca w izbie są rozdzielane proporcjonalnie do poparcia udzielonego każdej z tych partii przez wyborców
głosowanie jest tajne – zapewnia się gwarancję, że decyzja wyborcy nie będzie ustalona i ujawniona.
Kandydat do Sejmu musi mieć co najmniej 21 lat w dniu wyborów, a kandydat do Senatu – 30.
Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy