1.Jeżeli (PR) = 7cm , (RS) + 0,16m , to czy te punkty P , R < S leża na jednej prostej ?? tak - lub nie ( uzasadnienie podaj)
2. Kąt BETA + 176stopni. Kąt dwukrotnie mniejszy to kąt
a-rozwarty b-wklęsły c-pełny d-wypukły
3.W trójkącie dwa boki mają długości 8cm i 9cm . Trzeci bok może miec długość a-1cm b-16cm c-7cm d-17dm
4. Bok prostokąta o długosci 8cm stanowi jedną piątą obwodu rombu. Długośc boku rombu , narysowanego w skali 1:10 wynosi
a-10mm b-1.6cm c-5cm d 1dm
5.Krótsza przekątna dzili deltoid na dwa trójkąty ostrokątne , z których jeden jest równoboczny . Suma miar kątów ostrych wynosi 110stopni. Kąt rozwarty tego czworokąta ma miarę
a-110 b-125 c-170 d 120
6.Obwód prostokąta jest równy 80cm . Jeden z boków jest cztery razy dłuższy od drugiego . POle prostokąta wynosi
a-1024cm b-256cm c 64cm d-320cm
7.POle romu wynosi 40cm. Jedna z przekątnych jest o 2cm krótsza od drugiej.Przekątne mają długości
a-8dm,10cm b-4cm,5cm c-4dm,5cm d-8cm.1dm
8.POle trapezu wynosi 30cm.Krótsza podstawa stanowi połowę wysokosi równej 4cm.Dłuższa podstawa długośc a-12cm b4cm c-8cm d-16cm
9.Koło roweru ma średnice 40cm. Ile obrótów wykona to kołó na drodze 3km Pi przyjmij +3
a-około 2500 b-około 500 c- około 25000 d około 5000

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T09:25:50+01:00
2.
176:2 = 88 < 180
d-wypukły

3.
Muszą być spełnione warunki:
1)a + b > c
2)a + c > b
3)b + c > a
Niech a = 8, b = 9.
1) 8 + 9 = 17 > c , to c = 1 lub c = 16 lub c = 7
2) 8 + c > 9
c > 1
c = 16 lub c = 7 (w odniesieniu do poprzedniego punktu)
3) 9 + c > 8
c = 16 lub c = 7

b-16cm c-7cm

4.
8=1/5L
L = 40
L = 4a
a = 10

1 cm na mapie to 10 cm w rzeczywistości
a-10mm

5.
360 - 110 = 250
250 : 2 = 125

b-125

6.
2a + 2b = 80
a + b = 40
a = 4b
4b + b = 40
5b = 40
b = 8
a = 32
P = ab = 32*8 = 256

b-256cm

7.
P = 0,5ef
0,5ef = 40
ef = 80
1 dm = 10 cm

d-8cm.1dm

8.
P = 30
h = 4
a = 2
0,5(a+b)h = 30
0,5(2 + b)4 = 30
2 + b = 15
b = 13

9.
d = 40
r = 20
3km = 3000m = 300 000cm
L=2pi r = 2*3*20 = 120
300 000 : 120 = 2500

a-około 2500
4 4 4