Odpowiedzi

2010-02-17T08:44:21+01:00
Zawsze należy pomagać ludziom. Czasami człowiek obojętnie przechodzi obok innych , którzy cieleśnie cierpią! Czasem zdarza się , że nasz przyjaciel jest chory , ale my mamy urodziny , więc nie przyjdziemy. A kiedy indziej może to zdarzyć się na odwrót! My zachorowaliśmy , a przyjaciel czy przyjaciółka ma urodziny i do nas nie przyjdzie. Nie przyjdzie nas pocieszyć. Warto jest pomagać ludziom w ciężkich wypadkach jak zderzenie tira i samochodu - wtedy najlepiej zadzwonić jak najszybciej na karetkę , a później na policję - ale warto też pomagać jeśli co komuś w duszy "źle gra" , ponieważ możemy pogodzić się z myślą , że on też nas kiedyś "podeprze" w trudnej chwili.
Jaki wynika z tego morał ? - Pomagaj ludziom , bo warto!
2010-02-17T12:06:47+01:00
Zawsze należy pomagać ludziom. Czasami człowiek obojętnie przechodzi obok innych , którzy cieleśnie cierpią! Warto jest pomagać ludziom w ciężkich wypadkach jak zderzenie tira i samochodu - wtedy najlepiej zadzwonić jak najszybciej na karetkę , a później na policję.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T12:16:20+01:00
Pomoc humanitarna jest jednym z najważniejszych przejawów
powszechnej solidarności międzyludzkiej i
obowiązkiem moralnym. Jedną z najważniejszych cech, jaką powinien mieć człowiek, jest odpowiedzialność. Z czasem staję się odpowiedzialna za coraz większą liczbę istnień ludzkich, mogę coraz więcej zrobić a to nakłada na mnie zobowiązanie i dziś nie wyobrażam sobie że mogłabym powiedzieć "właściwie już wystarczy, od jutra kończę".
Do niesienia pomocy ludziom w sytuacji zagrożenia powstało Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc. Podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:
• ochrona życia i zdrowia,
• zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
• praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
• aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
• budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

Ponadto każdy człowiek powinien pomagać innym ludziom jak tylko potrafi. Każdy wolałby nic nie wiedzieć i nic nie słyszeć. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że my potrzebujemy pomocy i nikt nie chce nam jej udzielić. Dlatego nie można być obojętnym na cierpienia innych ludzi.