Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T10:30:56+01:00
Wodór (H)- 2,4 %
siarka (S)-39,1 %
tlen (O)- 58,1
Procenty oznaczają,że:
w 100g----znajduje się---2,4 H
w 100g----znajduje się---39,1 S
w 100g----znajduje się---58,1 O
Dane:
m(masa) H= 2,4g
m S=39,1g
m O=58,1g
M(masa molowa) H=1g/mol
M S=32g/mol
M O= 16g/mol
Obliczam liczbę moli:
n= m : M
a) dla H :
n= m : M to n= 2,4g : 1g/mol= 2,4 mola ≈ 2
b) dla S :
n= m : M to n= 39,1g: 32 g/mol= 1,08 mola ≈ 1
c) dla O :
Skoro na wodór i siarkę przypada 34g ( 2 atomy wodoru i 1 siarki, 2x1 + 32) i razem stanowią 41,5 %,to tlen stanowi:

34g( H + S)--------41,5 %
X g-----stanowi---58,1% O

X= 58,1 % x 34g : 41,5 %= 47,6 g
(taką masę ma tlen w tym związku,aby dowiedzieć się ile atomów znajduje się w cząsteczce,należy podzielić m/ M,czyli 47,6 : 16 = 2,97 ≈ 3

Stosunek H :S :O = 2 : 1 : 3
Wzór : H₂SO₃- kwas siarkowy ( IV)