Odpowiedzi

2010-02-17T11:12:35+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Witaj
wielkie sorry, ale wiązanie potrójne jest u mnie oznaczone #
but-2-yn z H2
CH3-C#C-CH3 + 2H2 = CH3-CH2-CH2-CH3

1-chloro-but-2-yn z Br2
Cl-CH2-C#C-CH3 + 2Br2 = CH2Cl-CBr2-CBr2-CH3

etyn z HCl
CH#CH + HCl = CH2=CHCl chlorek winylu do syntezy polichlorku winylu PCV

pentyn z HCl
CH#C-CH2-CH2-CH3 + HCl = CH2=CCl-CH2-CH2-CH3 zgodnie z regułą
Markownikowa, że H jako elektrofil przyłącza się do at.C związ. z większą
liczbą atomów H.

etyn z wodą / reakcja Kuczerowa /
CH#CH + H2O = CH3-CHO etanal /aldehyd octowy/ katalizowana przez
HgSO4,H2SO4

dimeryzacja do winyloacetylenu /do syntezy kauczuku/
CH#CH + CH#CH = CH2=CH-C#CH

trimeryzacja łańcuchowa
3 CH#CH = CH2=CH-C#C-CH=CH2

trimeryzacja cykliczna do benzenu
3 CH#CH = C6H6 benzen

...............pozdrawiam