Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T11:04:25+01:00
(x+2)²=y+(x+3)(x-3)
(y-1)²+7y=y²

najłatwiej będzie to rozwiązac metoda podstawiania. najpierw jednak musimy to troche uporządkować:

x² + 4x + 4 = y + x² - 9 (x s drugiej potędze sie skrócą)
y² - 2y + 1 + 7y = y² (y w drugiej potędze sie skrócą)

4x + 4 = y - 9
-2y + 1 + 7y = 0

4x - y = -13
5y = -1 I : 5

4x - y = -13
y = -⅕ co możesz zamienic na ułamik dziesietne i zapisać
y = -0,2

teraz w pierwszym równaniu za y podstawiamy - 0,2

4x - (- 0,2) = -13
4x + 0,2 = -13
4x = -13, 2 I : 4
x = - 3,3

rozwiązanie

x = - 3,3
y = - 0,2
2010-02-17T11:04:34+01:00
X²+4x²+4=y+x²+3x+3x-9
y²-2y²+7y=y²

x²-x²+4x²-3x-3x=-4-9+y
y²-y²-2y²=-7y

4x²-6x=-13+y
-2y²=-7y /y

2x(2x-3)=-13+y
-2y=-7

2010-02-17T11:17:20+01:00
(x+2)²=y+(x+3)(x-3)
{
(y-1)²+7y=y²
z drugiego równania wyznaczamy y
(x+2)²=y+(x+3)(x-3)
{
y²-2y+1+7y=y² /-y² {od obu stron odejmujemy y²}

(x+2)²= y+(x+3)(x-3)
{
-2y+1+7y = 0

(x+2)²= y+(x+3)(x-3)
{
5y = -1 /:5 {obie strony dzielimy przez 5}

(x+2)²= y+(x+3)(x-3)
{
y = ⁻¹/₅ {wstawiamy y do pierwszego równania}

{korzystamy z wzorów skróconego mnożenia (a+b)² = a²+2ab +b² i (a+b)(a-b)=a²-b²}
(x+2)²= ⁻¹/₅ +(x+3)(x-3)
{
y = ⁻¹/₅

x² + 4x + 4 = ⁻¹/₅ + x² - 9 {porządkujemy wyrazy, przenosimy je}
{
y = ⁻¹/₅

4x = -4 -9 - ¹/₅
{
y = ⁻¹/₅

4x = -13¹/₅ /:4
{
y = ⁻¹/₅

x = -13¹/₅ : 4 = -⁶⁶/₅ *¼ = -³³/₁₀ = - 3³/₁₀ = -3,3
{
y = ⁻¹/₅ = -0,2

x = -3,3
{
y = -0,2