Odpowiedzi

2010-02-17T10:57:35+01:00
Godnosc jest cechą nie tylko człowieka : chociaz określa sie nią wszystko , co wyszło z rąk Boga, co zostało przez Niego powołane do istnienia , to jednak w odniesieniu do człowieka wyraża ona szczegolną godność.
Godnośc człowieka chrześcijanie upatrują w zaangażowaniu się Boga na rzecz człowieka.
Wyraża je najpierw samo stworzenie człowieka, powołanie go do istnienia po to, by był na ziemi obrazem , odbiciem wielkości i dobroci Boga.
Wraz z powołaniem Bóg obdarował człowieka swoją przyjaźnią jak róznież zdolnościa myślenia , rozumowania, kochania.
Takie wyniesienie człowieka , to jego godność, spowodowały , ze jest on nie tylko czymś, ale kimś. Bóg uczynił go zdolnym do poznania siebie , panowania nad sobą , do dobrowolnego dawania siebie innym oraz tworzenia wspólnoty wespół innymi osobami.
3 5 3