Odpowiedzi

2010-02-17T11:04:27+01:00
Honor - Jurand ze Spychowa - Krzyżacy
Godność - Hektor - film Troja
2010-02-17T11:06:04+01:00
Rycerz średniowieczny musiał posiadać takie cechy jak waleczność, odwaga, siła, spryt,honorowy, oddany ojczyźnie; powinien także mieć damę swego serca którą może chronić:)
Przykłady: Zawisza Czarny, król Artur, Roland, Lancelot
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T11:17:02+01:00
Ideałem rycerza średniowiecznego był człowiek, który ponad wszystko cenił ojczyznę, honor i Bogu. Rycerzem godnym podziwu był zawisza czarny z grabowa.Mężny Polak zasłyną w cały\ej Europie. Podczas walk wykazywał niezwykłą umiejętność władania orężęm, honorowość i zachowanie cnut rycerskich. Ideałem rycerza był również Roland. Zyskał sładę bo zmarł w walce z poganami.
1 5 1