Punkt P nalezy do dwusiecznej kata prostego i lezy w odleglosci 2 cm od obu ramion tego kata.jaka jest odleglosc tego punktu od wierzcholka kata .
Oblicz dlugosc cieciwy okregu o pronieniu 6,5cm ,ktora lezy w odleglosci 2,5cm od srodka tego okregu
Punkt M lezy na symetralnej odcinka AB, w odleglosci 11 cm od odcinka AB i 61 cm od koncow tego odcinka Oblicz dlugosc odcinka AB .
Cieciwy AB i AC pewnego okregu sa do siebie prostopadle .Odleglosc cieciwy AB od srodka okregu wynosi 2,8cm ,natomiast odleglosc cieciwy AC od srodka okregu jest rowna 2,1cm .Oblicz dlugosc tego okregu
za szybka odpowiedz daje naj pilnie prosze ale wszystkie zadania

1

Odpowiedzi

2010-02-17T12:10:51+01:00
Zad 1
punkt P leży w odległość równej przekątnej kwadratu o boku 2 cm
a - bok kwadratu = 2 cm
c - przekątna = a√2 = 2√2 cm
zad 2
l - odległość od środka okręgu = 2,5 cm
r - promień = 6,5 cm
c - długość cięciwy = ?
(c/2)² = r² - l² = 6,5² - 2,5² = 42,25 - 6,25 = 36
c/2 = √36 = 6
c = 2 razy 6 = 12 cm
zad 3
a - odległość od końców odcinka = 61 cm
l - odlęgłość od odcinka AB = 11 cm
AB - długość odcinka = ?
(AB/2)² = a² - l² = 61² - 11² = 3721 - 121 = 3600
AB/2 = √3600 = 60 cm
AB = 60 razy 2 = 120 cm
zad 4
l - odległość cięciwy AB od środka okręgu = 2,8 cm
b - odległość cięciwy AC od środka okręgu = 2,1 cm
r - promień okręgu = ?
ponieważ kąt między cięciwami = 90 ° i mają wspólny punkt A to ramiona cięciw oparte są na średnicy okręgu , a punkt b leży na okręgu
r² = l² + b² = 2,8² + 2,1² = 7,84 + 4,41 = 12,25
r = √12,25 = 3,5 cm
obwód okręgu = 2πr = 2 razy 3,5 razy π = 7π cm
15 4 15