Podaj 4 wzory i nazwy soli w których skład wchodza metale dwuwartościowe.
Podaj 4 wzory i nazwy soli w których skład wchodzą metale trójwartościowe.
podaj 6 wzorów i nazwy soli w których skład wchodza pierwiastkitylko trzeciego okresu układu okresowego.

1

Odpowiedzi

2012-07-13T16:03:47+02:00

Podaj 4 wzory i nazwy soli w których skład wchodza metale dwuwartościowe.

BaSO₄ - siarczan (VI) baru

Ca₃(PO₄)₂ - ortofosforan (V) cynku

ZnF₂ - fluorek cynku

Fe(MnO₄)₂ - manganian (VII) żelaza (II)Podaj 4 wzory i nazwy soli w których skład wchodzą metale trójwartościowe.

AlCl₃ - chlorek glinu

Ga(NO₃)₃ - azotan (V) galu

Fe₄(SiO₄)₃ - ortokrzemian żelaza (III)

CrBr₃ - bromek chromu (III)Podaj 6 wzorów i nazwy soli w których skład wchodza pierwiastki tylko trzeciego okresu układu okresowego.

NaCl - chlorek sodu

Na₂S - siarczek sodu

AlCl₃ - chlorek glinu

Al₂S₃ - siarczek glinu

MgCl₂ - chlorek magnezu

MgS - siarczek magnezu

4 5 4