W pomieszczeniu II (łazienka) należy podłogę wyłożyć kwadratowymi kafelkami o boku 20 cm. Kafelki sprzedawane są w paczkach po 15 sztuk (paczek nie można otwierać), cena 1m2 wynosi 32 zł.

1. Ile paczek z płytkami trzeba kupić (biorąc pod uwagę ewentualne straty, należy kupić 10% więcej) ?
2. Ile kosztować będą wszystkie paczki?
3. Robocizna stanowi 60% ceny położonych płytek. Ile zapłacono rzemieślnikowi kładącemu płytki?

2

Odpowiedzi

2010-02-17T12:42:20+01:00
Pomieszczenie II jest kwadratem o boku 2 m = 200 cm
P - pole powierzchni pomieszczenia = 200 razy 200 = 40000 cm²
P1 - powierzchnia jednego kafelka = 20 razy 20 = 400 cm²
P/P1 = 40000/400 = 100 kafelków + 10% = 110 kafelków trzeba kupić
110/15 = 7,33 paczki więc trzeba kupić 8 paczek kafelków
P2 - powierzchnia kupionych kafelków = 110 razy 400 cm² = 44000 cm² = 4,4 m²
cena kafelków = 4,4 razy 32 = 140,8 zł
140,8 - 100 %
x = 60%
x = 140,8 razy 60/100 = 84,48 zł
odp
trzebz kupić 8 paczek kafelków , zapłacić za nie 140,80 zł oraz zapłacić rzemielśnikowi 84,48 zł
4 1 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T12:48:02+01:00
W pomieszczeniu II (łazienka) należy podłogę wyłożyć kwadratowymi kafelkami o boku 20 cm. Kafelki sprzedawane są w paczkach po 15 sztuk (paczek nie można otwierać), cena 1m2 wynosi 32 zł.

1. Ile paczek z płytkami trzeba kupić (biorąc pod uwagę ewentualne straty, należy kupić 10% więcej) ?
2. Ile kosztować będą wszystkie paczki?
3. Robocizna stanowi 60% ceny położonych płytek. Ile zapłacono rzemieślnikowi kładącemu płytki?
Obliczam powierzchnię łazienki Pł=4m*4m=16m2
Obliczam powierzchnię pytki Pp=0,2m*0,2m=0,04m2
Obliczam powierzchnię paczki płytek Pcp=15*0,04m2=0,6m2
Obliczam ile paczek z płytkami trzeba kupić (biorąc pod uwagę ewentualne straty, że należy kupić 10% więcej) ?
1,1Pł/0,Pcp=1,1*16m2/0,6m2=17,6/0,6=29,3 czyli 30 paczek
Odp: Trzeba kupić 30 paczek.
Obliczam ile kosztować będą wszystkie paczki?
30paczek*0,6m2pow.*32zł=576zł
Odp: Wszystkie paczki będą kosztować 576zł.
Obliczam ile zapłacono rzemieślnikowi kładącemu płytki?
60% z 576zł=0,6*576=345,60zł
odp: Rzemieślnikowi zapłacono 345,60zł.
2 1 2