1. Ania kupiła książkę do nauki matematyki za 18 zł, co stanowiło 12% ceny kompletu podręczników do gimnazjum dla klasy trzeciej. Zestaw książek dla klasy trzeciej kosztuje:
A. 20,16 zł B. 180 zł C. 2,16 zł D. 150 zł

2. Do Gimnazjum Nr 1 w Sokółce uczęszcza 1018 uczniów, w tym 497 dziewczynek. Oblicz (z dokładnością do 1%), jaki procent wszystkich uczniów tego gimnazjum stanowią dziewczęta.

3. W numerze telefonu Magdy występują tylko dwie różne cyfry, których suma jest równa 12. Jedna z cyfr występuje cztery razy, druga dwa razy, a suma wszystkich sześciu cyfr wynosi 38. Jaki numer telefonu może mieć Magda, jeśli jest on liczbą, która czytana od końca jest równa czytanej od początku? Podaj wszystkie możliwości.

2

Odpowiedzi

2010-02-17T12:47:29+01:00
18 - cena książki do matematyki
18 x 0,12 = 21,16


1018 - ilość wszystkich uczniów
497 - ilość dziewczynek
1018: 497 x 100 % = ok. 20 %

3. niestety nie potrafie ;d

pozdrawiam ;]
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T12:47:37+01:00
1.
18zł = 12% /:12
1,5zł=1% /*100
150zł = 100%

Odp. D

2.
1018-100%
497-x

x=497*100/1018=48,8%

Dziewczeta stanowia 48,8%
3 1 3