Barometr pokazuje ciśnienie równe 1016 hPa. ile wynosi wartosc siły działania powietrza na górną powierzchnie blatu stołu jezeli jego powierzchnia wynosi 1,6 m² ? Jaką masę musi mieć ciało które należałoby położyć na ten stół aby jego nacisk na równy temu parciu atmosfery ?

1

Odpowiedzi

2010-02-17T13:10:44+01:00
P - ciśnienie = 1016 hPa = 101600 Pa = 101600 N/m²
S - powierzchnia blatu = 1,6 m²
F - siła = pS = 101600 razy 1,6 = 162560 N
F = mg
g - przyspieszenie grawitacyjne = 9,81 m/s²
m - masa = ?
m = F/g = 162560/9,81 = 16570,8 kg
odp
wartość siły = 162560 N
masa = 16570,8 kg
13 4 13