Zad.1
Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych:
a) suma potrojonej liczby a i liczby b
b) iloczyn sumy liczby x i y i ich różnicy
c) różnica liczby 5 i podwojonej s
d)iloraz sumy liczb z i r przez 100
e) suma kwadratów liczb a i b
f) trzecia potęga różnicy liczb m i n
g) iloraz kwadratu liczby d przez sumę liczby d i liczby 5
h) iloczyn kwadratu liczby a oraz sumy liczb a i b
zad.2
Nazwij wyrażenia, używając słów: suma, różnica, iloraz, iloczyn potęga:
a) 2 × x - 4
b) b²
c) 5 × a + 7 × c
d) ułamek: a +b przez 2
e) a × ( b+a )
f) (x - y) ²
g) 4 × a²
zad.3
Napisz wzór na obwód i pole trójkąta o bokach długości x, y, z oraz wysokości, opuszczonej na bok y, równej h.
zad.4
Napisz wzór na obwód i pole trapezu o podstawach długości a i d, ramionach długości c i d oraz wysokości h.

Proszę o bardzo szybką odpowiedź!


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T13:37:23+01:00
zad1
a) 3a+b
b) (x+y)*(x-y)
c) 5-2s
d) (z+r):100
e) a2+b2
f) (m-n)do potęgi 3
g) d2:(d+5)
h) a2*(a+b)

zad2

a) iloczyn liczby 2 i różnicy liczb x i 4
b) b do potęgi drugiej
c) suma iloczynu 5 i a i iloczynu 7 i c
d)ułamek sumy a i b przez 2
e) iloczyn a i sumy b i a
f)potęga liczby 2 różnicy x i y
g)iloczyn liczby 4 i kwadratu a

zad3

O=x+y+z
P=1/2 *y*h

zad4
O=a+d+c+d
P=a*h

Pozdrawiam Kinga']

Licze na naj
3 5 3