1) Piłka poruszała się z przyspieszeniem o wartości 6 m/s² pod działaniem siły o wartości 2N. Jakie przyspieszenie uzyska piłka jeśli działająca na nią siła będzie miała wartość 4N?

2) Na poruszający się po poziomej szosie samochód działa siła ciągu o wartości 1,2kN, siła tarcia kół o nawierzchnię 0,4kN i siła oporu powietrza o wartości 200N. Oblicz wartość wypadkowej sił działających na samochód. Jakim ruchem porusza się ten samochód?

3) Z rozbiegu skoczni zjeżdża zawodnik o masie 60kg. W kierunku równoległym do nart działają na niego siły o cechach podanych i wartościach: F₁ = 300N, F₂ = 50N, F₃ = 25N.
a) oblicz wartość wypadkowej sił działających na skoczka.
b) oblicz wartość przyspieszenia skoczka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T14:23:15+01:00
Witaj
1/F1=2N, a1=6m/s2, F2=4N,
szukane: a2
F1 = ma1
F2 = ma2
F2/F1 = a2/a1
a2 = a1*F2/F1 = 6m/s2*4N/2N = 12m/s2

2/ F=1,2kN, T1=0,4kN, T2=200N=0,2kN
szukane: Fw
Fw = F - T1 - T2 = 1,2kN - 0,4kN - 0,2kN = 0,6kN
samochód porusza się ruchem niejednostajnie przyspieszonym ponieważ
w miarę wzrostu prędkości rosną opory ruchu do momentu gdy przy pewnej
prędkości Fw stanie się 0. Od tej chwili ruch jednostajny.

3/m=60kg, F1=300N, F2=50N, F3=25N
a/szukane: Fw
Fw = F1 - F2 - F3 = 300N - 50N - 25N = 225N
b/szukane:a
a = Fw/m = 225N/60kg = 3,75m/s2

.................pozdrawiam
24 4 24