-interpretować pojęcia: dobro, usługa, wymienić i scharakteryzować podstawowe rodzaje dóbr i usług
-interpretować pojęcie i cechy zasobów, wymienić i scharakteryzować poszczególne rodzaje zasobów
-zaliczyć poszczególne zasoby do odpowiedniej kategorii, zdefiniować problem rzadkość
-interpretować, co oznaczają pojęcia: technologia, koszt alternatywny
-określić, czym jest gospodarka i wymienić rodzaje systemów gospodarczych
-interpretować pojęcie ekonomii, interpretować pojęcie mikro- i makroekonimii
-interpretować pojęcie towaru i wartości użytkowej towaru
-interpretować cechy gospodarki naturalnej, towarowej, towarowo-pieniężnej
-interpretować wymianę barterową
-wymienić towary pełniące dawniej funkcje pieniądza
-określić, w jakich postaciach występuje obecnie pieniądz
-interpretować pojęcie pieniądza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T12:46:42+01:00
Potrzeby ludzkie są nie ograniczone , a środki na ich zaspokojenie ograniczone, ta zależność w ekonomii nazywa się zjawiskiem rzadkości.
Koszt alternatywny jest to najkorzystniejszy z wyborów z którego rezygnujemy w momencie podejmowania decyzji .
Gospodarka jest to działalność ludzi zmierzająca do zaspokojenia potrzeb . Chcąc zaspokoić swoje potrzeby człowiek podejmuje działania konieczne do osiągnięcia danego celu.
Formy pieniądza ;
a) gotówkowa
b) bezgotówkowa
- przelew
- czek rozrachunkowy
- karta