Zad.1
a) Od podwojonej sumy liczb a i b odejmij ich różnicę

b) Od podwojonej różnicy liczb a i b odejmij ich sumę

Zad.2-Oblicz średnią arytmetyczną czterech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejszą jest liczba:

a) n+70
b) n-2


----------------ZADANIA PROSZĘ Z OBLICZENIAMI---------------

3

Odpowiedzi

2010-02-17T13:55:44+01:00
Zad.1
a) Od podwojonej sumy liczb a i b odejmij ich różnicę
2(a+b)-(a-b)
=2a+2b-a+b=a+3b
b) Od podwojonej różnicy liczb a i b odejmij ich sumę
2(a-b)-(a+b)
=2a-2b-a-b=a-3b
Zad.2-Oblicz średnią arytmetyczną czterech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejszą jest liczba:

a) n+70
[(n+70)+(n+71)+(n+72)+(n+73)] : 4 = n+71.5

b) n-2
[(n-2) + (n-1) +( n) + (n+1)] :4 = n-0.5
37 4 37
2010-02-17T14:11:07+01:00
Zad. 1
a) 2(a+b) - (a-b) = 2a + 2b - a + b = a + 3b
b) 2(a-b) - (a+b) = 2a - 2b - a - b = a - 3b

Zad. 2
a) n+70, (n+70)+1, (n+70)+2, (n+70)+3
n+70, n+71,n+72, n+73

Śr. = (n+70 + n+71 + n+72 + n+73) : 4 = (4n+286) : 4 = n + 71 ½

b) n-2, (n-2)+1, (n-2)+2, (n-2)+3
n-2, n-1, n, n+1

Śr. = (n-2 + n-1 + n + n+1) : 4 = (4n-2) : 4 = n - ½
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T14:56:52+01:00
Zad:1)
a)
2(a+b)-(a-b)
=2a+2b-a+b=a+3b
b)
2(a-b)-(a+b)
=2a-2b-a-b=a-3b

Zad:2

a) n+70
[(n+70)+(n+71)+(n+72)+(n+73)] : 4 = n+71.5

b) n-2
[(n-2) + (n-1) +( n) + (n+1)] :4 = n-0.5
51 2 51