Ile najwięcej jednakowych paczek można sporządzić z 144 czekolad , 180 jabłek i 324 orzechów,aby wszystkie produkty były wykorzystane ?
Co będzie zawierała każda paczka ?
Uzasadnić odpowiedź i obliczenia .:) Daje Najlepszą odp !

3

Odpowiedzi

2010-02-17T14:02:31+01:00
144-czekolad
180-jabłek
324-orzechów

144:12=12
180:12=15
324:12=27

Można sporządzić jednakowych paczek 12.
w jednej będzie się znajdować:
12 czekolad
15 jabłek
27-orzechów
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T14:02:39+01:00
Szukamy największego wspólnego dzielnika tych trzech liczb:

144:2
72:2
36:2
18:2
9:3
3:3
1

180:2
90:2
45:3
15:3
5:5
1

324:2
162:2
81:3
27:3
9:3
3:3
1

Największy wspólny dzielnik to 2*2*3*3=36
Tyle najwięcej paczek możemy utworzyć. W każdej będzie:
144:36=4 czekolady
180:36=5 jabłek
324:36=9 orzechów
3 5 3
2010-02-17T14:05:25+01:00
NWD liczb 144,180i 324 to liczba 36, czyli można zrobić maksymalnie 36 paczek
zawartość raczki:
144:36=4 czekolady
180:36=5jabłek
324:36=9orzechów
2 3 2