1. Rozwiąż równanie x³-4x²-3x+12=0
wynik: x=4, x= -√3, x= √3

2. Punkty A=(-3,-5), B=(4,-1) C=(-2,3) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego. Oblicz długość ramienia tego trójkąta. (Wiem, jak zrobić to zadanie, ale długość ramion wychodzi mi inna, więc chyba coś robię źle)
wynik: √65

3. Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie pozostałe maja po dwa oczka i trzy ściany maja po trzy oczka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: liczby oczek w obu rzutach różnią się o 1.
wynik: 4/9


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T14:18:54+01:00
X³-4x²-3x+12=0
x²(x-4)-3(x-4)=0
x²=3 x=4
x= -√3, x= √3, x=4
/ab/=√(xb-xa)²+(yb-ya)²

/ab/=√(-3-2)²+(-5-3)²=√(9-12+4)+(25+30+9)=√65