Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T14:19:35+01:00
Pochodzenie nazwy
Nazwa Strzemieszyce Małe jest, podobnie jak nazwa Strzemieszyc Wielkich[3], nazwą patronimiczną, utworzoną od przydomku Strzemiesz. Jako przysiółek Strzemieszyc Wielkich znane pod nazwą Strzemieszyce Małe (Strmyeschycze minor) już w XV w.
Pochodzenie nazwy
Etymologia ludowa utrzymuje, że Strzemieszyce otrzymały swoją nazwę od zdarzenia związanego z przejazdem przez wieś króla Jana III Sobieskiego[2]. Król ten, ciągnąc pod Wiedeń, zerwać miał tutaj złote strzemię, które zszyte zostało przez miejscowego rzemieślnika. Legendzie takiej przeczy jednak fakt, że nazwa "Strzemieszyce Wielkie" (Strmyeschycze major) zaświadczona jest już w XV w. W rzeczywistości nazwa "Strzemieszyce" należy do grupy nazw patronimicznych. Nazwy takie w okresie wczesnośredniowiecznym wskazywały na potomków lub poddanych człowieka, którego imię dało początek nazwie[3]. Nazwa Strzemieszyce pochodzi tym samym od nazwy osobowej Strzemiesz (-ch) i oznacza najprawdopodobniej potomków człowieka o takim imieniu, którzy zasiedlili obszar ówczesnej wsi[4]. Z grupy ludzi przeniesiona została z czasem na miejsce, które zamieszkiwali. Błędne rozumienie nazwy Strzemieszyce utrwaliło się jednak tak dalece, że znalazło swój wyraz nawet w opracowanym w 1967 r. przez krakowskiego inżyniera Józefa Ścisłę herbie miasta Strzemieszyce Wielkie. Niezależnie od tego, użycie strzemienia jako symbolu Strzemieszyc jest w pełni uzasadnione. Przydomek Strzemiesz (-ch) wywodzić bowiem należy właśnie od tego słowa. Legendarny Strzemiech był zatem najprawdopodobniej rzemieślnikiem zajmującym się wyrobem strzemion. Złoty kolor strzemienia w herbie wskazuje jedynie na piękną legendę, która nie ma jednak wiele wspólnego z rzeczywistością. Najprawdopodobniej w XIV w., w związku z ukształtowaniem się sąsiedniego przysiółka Strzemieszyce Małe, do nazwy Strzemieszyc zaczęto dodawać przymiotnik "Wielkie".