Odpowiedzi

2010-02-17T14:14:45+01:00
Najpierw podstaw x=0 i obliczysz na jakiej wysokości przetnie oś y, później za y=0 i wyliczysz miejsce zerowe (punkt przecięcia z osią x)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T14:55:44+01:00
Dana jest funkcja y = -7x+2 , x ∈ R. oblicz współrzedne punktów przecięcia wykresu funkcji z osiami współrzędnych

y=-7x+2
a=-7
b=2

-obliczam punkt przecięcia z osią OX
OX=(-b/a;0)
OX=(-2/-7;0)
OX=(2/7;0)

-obliczam punkt przecięcia z osią OY
OY=(0;b)
OY=(0;2)
1 5 1