Trzeba to obliczyć za pomocą równań (dowolną metodą):

1. W klasie III "a" i III "b" było razem 57 osób. W zawodach sportowych wzięło udział 80% uczniów klasy III "a" i 75% uczniów z klasy III "b"co stanowiło 45 uczniów, ilu uczniów liczyła każda z klas?


2. Piotr i Paweł kolekcjonują płyty kompaktowe,gdyby Piotr dał Pawłowi 4 płyty to mieliby ich tyle samo. Gdyby jednak Paweł dał Piotrowi 9 płyt to miałby 5 razy mniej niż Piotr. Ile płyt ma każdy z chłopców?


Powtarzam: Za pomocą równań. Z góry dziękuje.

3

Odpowiedzi

2010-02-17T14:25:50+01:00
Zad.1]
x=ilośc uczniów 3a
y=ilosc uczniów 3b

x+y=57
80%x+75%y=45

x=57-y
0,8(57-y)+0,75y=45
45,6-0,8y+0,75y=45
-0,05y=45-45,6
-0,05y=-0,6
y=0,6:0,05
y=12

x=57-y=57-12=45
klasa 3a liczyła 45, a 3b 12 uczniów

zad.2]
x=ilość płyt piotra
y=ilość płyt pawła

x-4=y+4
x+9=5(y-9)

x=y+4+4
x=y+8

y+8+9=5y-45
y-5y=-45-8-9
-4y=-62
y=62;4=15,5
x=y+8=15,5+8=23,5

coś tu nie pasuje z danymi, sprawdź je, bo płyty nie mogą być ułamkowe, a teraz wychodzi na to,że piotr ma 23,5 a paweł 15,5 płyty
napisz dobre dane, zrobię jeszcze raz
2010-02-17T15:15:03+01:00
1.
x- IIIa
y- IIIb

x+y=57
80%x+75%y=45

x+y=57
80/100x+75/100y=45| *100

x=57-y
80x+75y=4500

x=57-y
80(57-y)+75y=4500

x=57-y
4560-80y+75y=4500

-5y=-60|/-5
y=12

x=57-12=45

Odp. Klasa IIIa liczyła 45 uczniów a klasa IIIb 12 uczniów.

2.
x= płyty Piota
y- płyty Pawła

x-4=y+4
x+9=(y-9)5

x=y+8
x+9=5y-45

x=y+8
x-5y=-45-9

y+8-5y=-54
-4y=-62|/-4
y=15,5

x=15,5+8=23,5

Piotr ma 23.5 płyt [?] a Paweł 15.5 płyt [?]
1 5 1
2010-02-17T16:14:36+01:00
Zad.1]
x=ilośc uczniów 3a
y=ilosc uczniów 3b

x+y=57
80%x+75%y=45

x=57-y
0,8(57-y)+0,75y=45
45,6-0,8y+0,75y=45
-0,05y=45-45,6
-0,05y=-0,6
y=0,6:0,05
y=12

x=57-y=57-12=45
klasa 3a liczyła 45, a 3b 12 uczniów

zad.2]
x=ilość płyt piotra
y=ilość płyt pawła

x-4=y+4
x+9=5(y-9)

x=y+4+4
x=y+8

y+8+9=5y-45
y-5y=-45-8-9
-4y=-62
y=62;4=15,5
x=y+8=15,5+8=23,5

coś tu nie pasuje z danymi, sprawdź je, bo płyty nie mogą być ułamkowe, a teraz wychodzi na to,że piotr ma 23,5 a paweł 15,5 płyty
napisz dobre dane, zrobię jeszcze raz
1 5 1