Przetłumacz w Past Simple i Past Continous.

4.Dzwonek zadzwonił,gdy jadłaem śniadanie.
5.Sara i Joes grali w szachy,kiedy zaczeło padać.
6.Kiedy Emily szła do parku,zobaczyła lwa.
7.Kiedy biegłem,przewróciłem się.
8.Podczas,gdy oni słuchali muzyki zgasło światło.
9.Tomek złamał nogę,kiedy grał w piłkę nożną.
10.Uczniowie rozmawiali,kiedy nauczyciel wszedł do klasy.

dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T14:40:51+01:00
4.Dzwonek zadzwonił,gdy jadłaem śniadanie.
5.Sara i Joes grali w szachy,kiedy zaczeło padać.
6.Kiedy Emily szła do parku,zobaczyła lwa.
7.Kiedy biegłem,przewróciłem się.
8.Podczas,gdy oni słuchali muzyki zgasło światło.
9.Tomek złamał nogę,kiedy grał w piłkę nożną.
10.Uczniowie rozmawiali,kiedy nauczyciel wszedł do klasy.

4. Ringtone called, while I was eating brekfast.
5. Sara and Joes were playing chess, while began to fall.
6. While Emily was going to policy, she saw lion.
7. While I was runing, I reversed.
8. While they were listening to music light turned off.
9. Tomek broke leg, while she was playing football.
10. Pupils were speaking, while teacher entranced to class.
1 1 1