Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-13T19:38:18+02:00
Za prawdę powiadam wam, niedługo ujrzycie Syna Bożego, który przez swoją mękę i śmierć na krzyżu zbawi świat.
1 5 1
2009-10-13T19:46:42+02:00
Boża zapowiedz przyjścia zbawiciela

Nie zostanie odjęte berło od Judy
ani laska pasterska spośród kolan jego,
aż przyjdzie ten, do którego ono należy,
i zdobędzie posłuch u narodów! - Ks Rodzaju 49;10

lub Psalm 110 fragment
1 Dawidowy. Psalm.
Wyrocznia Boga dla Pana mego:
«Siądź po mojej prawicy,
aż Twych wrogów położę
jako podnóżek pod Twoje stopy»2.
2 Twoje potężne berło
niech Pan rozciągnie z Syjonu:
«Panuj wśród swych nieprzyjaciół!3
3 Przy Tobie panowanie
w dniu Twej potęgi,
w świętych szatach [będziesz].
Z łona jutrzenki
jak rosę Cię zrodziłem»4.
4 Pan przysiągł
i żal Mu nie będzie:
«Tyś Kapłanem na wieki
na wzór Melchizedeka»5.