Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T09:59:33+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
4 K3PO4 + 3 Pb(NO3)2------>Pb3(PO4)4 +12 KNO3
3 PbO2 + 4 H3PO4----->Pb3(PO4)4 + 6 H2O
3PbO2 + P4O10----->Pb3(PO4)4

2Ni + 6 HNO3------>2 Ni(NO3)3 + 3 H2
Ni2O3 + 6 HNO3------>2 Ni(NO3)3 + 3 H2O
Ni2O3 + 3 N2O5------>2 Ni(NO3)3
1 2 1
2010-02-18T11:10:33+01:00
4H3PO4 + 3Pb(OH)4=Pb3(PO4)4 +12H2O
3 PbO2 + 4H3PO4=Pb3(PO4)4 + 6 H2O
3PbO2 + P4O10=Pb3(PO4)4

Ni(OH)3 + 3HNO3=Ni(NO3)3 + 3H2O
Ni2O3 + 6HNO3=2 Ni(NO3)3 + 3 H2O
Ni2O3 + 3N2O5=2Ni(NO3)3
2Ni+6HNO3=2Ni(NO3)3 + 3H2
1 5 1
2010-02-18T12:38:50+01:00
1)metal + kwas ----> sól + wodór
3Pb + 4H3PO4 ----> Pb3(PO4)4 + 6H2
2)tlenek metalu + kwas ---> sól + woda
3PbO2 + 4H3PO4 ---> Pb3(PO4)4 + 6 H2O
3) wodorotlenek + kwas ---> sól + woda
3Pb(OH)4 + 4H3PO4 ---> Pb3(PO4)4 +12H2O
----------------------------------------------------
1)metal + kwas ----> sól + wodór
2Ni+6HNO3 ---> 2Ni(NO3)3 + 3H2
2)tlenek metalu + kwas ---> sól + woda
Ni2O3 + 6HNO3 ---> 2 Ni(NO3)3 + 3 H2O
3) wodorotlenek + kwas ---> sól + woda
Ni(OH)3 + 3HNO3 ---> Ni(NO3)3 + 3H2O


1 5 1