1.umieść liczby w odpowiednich pętlach
-6 12 0 7 ¹⁵/₃ -⁸/₄ -9,5 (-1)¹⁰
(-3)² -7 -3½

2.oblicz:
(7-9)×(0,6+¼)=
2⅓×[1-1¼×(-⅕)+2]=
[1½+(-0,5)+3²]×(-1)³=
[4¹/₁₂+(-3⁵/₁₂)]:²/₁₂²=
(-10)×[2½×(-2,2)-(-3,4)ײ/₁₇]=
(tylko nie same rozwiązanie bo zgłosz spam)

3.w słoiku znajduje się ⁶/₈l soku.jaka część litra soku pozostanie w słoiku, jeżeli odlejemy z niego ⅓ zawartości.
4.przędzalnia wykonała w pierwszym kwartale 0,24 rocznego planu, w drugim ³/₁₅ w trzecim ⁷/₂₀, a w czwartym 0,26. czy fabryka przekroczyła plan?jeżeli tak ,too ile?

1

Odpowiedzi

2010-02-18T22:32:13+01:00
1.
-6 całkowita niedodatnia
12 całkowita naturalna
0 całkowita niedodatnia naturalna
7 całkowita naturalna
¹⁵/₃ = 5 całkowita naturalna
-⁸/₄ = -2 całkowita niedodatnia
-9,5 niedodatnia
(-1)¹⁰ = 1 całkowita
(-3)² = 9 całkowita
-7 całkowita niedodatnia
-3½ niedodatnia

2.oblicz:
(7-9)×(0,6+¼) = -2 x (0,6+0,25) = -2 x 0,85 = - 1,7

2⅓×[1-1¼×(-⅕)+2 ]= 2⅓×[1-5/4×(-1/5)+2] = 2⅓×[1+1/4+2] = 2⅓×[3 1/4] = 7/3x13/3 = 91/9 = 10 1/9

[1½+(-0,5)+3²]×(-1)³ = [1½-0,5+9]×(-1) = [1,5-0,5+9]x(-1) = 10x(-1) = -10

[4¹/₁₂+(-3⁵/₁₂)]:(²/₁₂)² = [4¹/₁₂-3⁵/₁₂]:(4/144) = [49/12-41/12]:(4/144) = 8/12*144/4 = 24

(-10)×[2½×(-2,2)-(-3,4)ײ/₁₇] = (-10)×[2,5×(-2,2)-(-34/10)ײ/₁₇] = (-10)x[-5,5+0,4] = (-10)x[-5,1] = 51


3.
6/8*1/3 = 2/8
6/8 - 2/8 = 4/8 = 1/2
Odp: Pozostanie pół litra soku.

4.
0,24+0,2+0,35+0,26 = 1,05
Odp: Fabryka przekroczyła plan o 0,05.
2 4 2