6.Mape wykonano w podanej skali. Ilu kilometrom w terenie odpowiadają odcini na mapie o padanych długościach?
a)skala 1 :3000000
1cm(na mapie)to : ... (w terenie)
1mm(na mapie)to:....(w terenie)
b)skala 1:20.000.000
1cm (na mapie )to:...(w terenie)
1mm(na mapie)to:....(w terenie



Prosze o natychmistową odpowiedz <prosi>




c)skala 1:25000000
1cm na mapie to ... km w terenie
1mm na planie to ... km w terenie


Błagam powiedzcie!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T15:04:07+01:00

a)skala 1 :3000000 => 1cm->30000m=> 1cm-30km

1cm(na mapie)to : 30km (w terenie)

1mm(na mapie)to:3km(w terenie), bo 10mm-30km więc 1mm to 3km


b)skala 1:20.000.000, analogicznie do tego co wyżej:
1cm (na mapie )to:200km(w terenie)
1mm(na mapie)to:20km(w terenie



c)skala 1:25000000
1cm na mapie to 250 km w terenie
1mm na planie to 25 km w terenie
5 4 5