PILNE!!!

Oblicz pole prostokąta o obwodzie 27, w którym stosunek długości boków jest równy 4:5.

Jakie pole ma kwadrat, którego przekątna jest o 5 dłuższa od boku?

W rombie o obwodzie 20 jedna z przekątnych jest dwa razy krótsza od drugiej. Jaki pole ma ten romb?

Pole pewnego równoległoboku wynosi 36. Jeden z jego boków jest 3 razy krótszy od wysokości opuszczonej na ten bok. Oblicz długość tego boku.

1

Odpowiedzi

2010-02-19T22:23:18+01:00
Oblicz pole prostokąta o obwodzie 27, w którym stosunek długości boków jest równy 4:5.

Obwód prostokąta = 2a+2b = 27
a/b = 4/5
aby wyliczyć pole trzeba znać wartość boków

Proporcja
b = 5*a/4
2a +2*5a/4 = 27
2a+5a/2 = 27
9a/2=27 /*2
9a=54
a=6
b=5*6/4 = 7,5
Pole prostokąta = 6*7,5 = 45

Jakie pole ma kwadrat, którego przekątna jest o 5 dłuższa od boku?

W rombie o obwodzie 20 jedna z przekątnych jest dwa razy krótsza od drugiej. Jaki pole ma ten romb?

Pole pewnego równoległoboku wynosi 36. Jeden z jego boków jest 3 razy krótszy od wysokości opuszczonej na ten bok. Oblicz długość tego boku.
2 5 2