Odpowiedzi

2010-02-17T15:36:15+01:00
1.Kongres Wiedeński, – konferencja międzynarodowa przedstawicieli 16 największych państw europejskich, zwołana w celu rewizji zmian terytorialnych i ustrojowych spowodowanych wybuchem rewolucji francuskiej i wojnami napoleońskimi oraz wypracowania nowych zasad ładu kontynentalnego


2.Kwestia chłopska pojawiła się w dziejach Polski u zarania kształtowania się systemu stanowego. Jednakże do końca XIV wieku zagadnienie to nie wyróżniało się spośród innych zarówno w sensie prawnym, jak i ekonomicznym.