Odpowiedzi

2010-02-17T14:52:06+01:00
Są to Arabowie - rasa biała , o to chodzi ??
2010-02-17T14:56:36+01:00
Mieszkańcy egiptu - Arabowie - rasa biała

2010-02-17T14:58:16+01:00
Zadanie 1 . Arabowie - rasa biała.

zadanie 2.
Rozmieszczenie ludności jest jednak bardzo nierównomierne. Na zurbanizowanych obszarach doliny Nilu i wybrzeża Morza Śródziemnego gęstość zaludnienia sięga nieraz powyżej 1500 os/km², natomiast wiele terenów pustynnych jest w ogóle niezamieszkałych.