Odpowiedzi

2009-10-13T19:47:16+02:00
Przykładem aglomeracji policentrycznej jest aglomeracja rybnicka powstała z dawnej, słabo zaawansowanej konurbacji czy aglomeracja bydgosko-toruńska powstała w efekcie zbliżenia pól oddziaływań dwóch większych miast.
Aglomeracje policentryczne to skupiska miast bez wyraźnie zaznaczonego centrum np. aglomeracja katowicka, bydgoska, gdańska (Trójmiasto)
6 3 6
2009-10-13T19:49:46+02:00
Miasto policentryczne - miasta oznaczająca występowanie w nim wielu ośrodków centralnych, wokół których wytwarzają się koncentrycznie struktury .
1 1 1