Temat : Zagrożenia gleb

co robi człowiek: używa nawozów sztucznych
skutki : ( i tu trzeba wpisać)

co robi człowiek: osusza tereny podmokłe
skutki : ( i tu trzeba wpisać)

co robi człowiek: tworzy pola o dużej powierzchni
skutki : ( i tu trzeba wpisać)
jak przeciwdziałać: ( i tu trzeba wpisać)

co robi człowiek: sztuczne nawadniania
skutki : ( i tu trzeba wpisać)
jak przeciwdziałać: ( i tu trzeba wpisać)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T16:52:19+01:00
Co robi człowiek: używa nawozów sztucznych
skutki : -zbyt duża ilość nawozów sztucznych powoduje niszczenie gleby oraz zanieczyszczanie wody

co robi człowiek: osusza tereny podmokłe
skutki :niewłaściwie przeprowadzone osuszanie bagien prowadzi do poważnego i najczęściej nieodwracalnego naruszenia równowagi ekologicznej danego obszaru

co robi człowiek: tworzy pola o dużej powierzchni
skutki : występuje duża erozja gleb występuje
jak przeciwdziałać: Karczowano puszcze, zamieniono nieużytki na pola i pastwiska,

co robi człowiek: sztuczne nawadniania
skutki : jeżeli wykonuje się je zbyt często, zbyt intensywnie (niszczenie struktury gleby podczas deszczowania) lub dawki są zbyt duże.
jak przeciwdziałać:dostarczaniu glebie wody w celu pokrycia jej niedoborów i zwiększenia jej produktywności.
2 5 2