Pewien profesor Uniiwerytetu Jagiellońskiego zapytan o swój wiek odpowiedział
- Siedem lat temu moja uczelnia była odemnie siedem razy starsza. Siedemdziesiąt lat temu była odmnie starsza siedemdziesiąt razy.

W którym roku ów profesor wypowiedział te słowa ? Ile miał wtedy lat ?

WSKAZÓWKA : Uniwerytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w polsce. Założył ją król Kazimierz Wielki w 1364 r.

bardzo proszę o wyliczenia :)

1

Odpowiedzi

2010-02-17T15:16:47+01:00
Dane:
x - wiek uczelni;
y - wiek profesora;
Budujemy układ równań;
x - 7=7(y-7);
x -70=70(y-70);

x-7y= -42;
-x +70y=4830;metoda przeciwnych współczynników;
63y=4788 II 63;
y=76 - wiek profesora;
x=7y - 42;
x=7*76 - 42;
x=532 - 42;
x=490 - wiek uczelni;
Ponieważ Uczelnia powstała w roku 1364;
1364+490=1854 rok.
Odp. Owe słowa wypowiedział on w roku 1854.
4 5 4