Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T12:09:54+01:00
Szanowny Panie
Ja piszę ten list, aby przekonać Pana o tym aby nie budować autostrad , które przebiegały by przez małe dzielnice Radomia.
Swoje zdanie motywuję tym , że większość ludzi nie jest zadowolona z takiego pomysłu. Ludzie którzy mieszkają w tych spokojnych dzielnicach nie mogą się pogodzić z utratą ciszy ,spokoju i czystego powietrza.
W dzielnicach zagrożonych zniszczeniem jest też znany szpital , w którym jest bardzo dużo chorych ludzi. Dlatego to kolejny powód aby nie budować autostrady w tym miejscu, ponieważ wtedy ich życie było by w dużym stopniu zagrożone.
Aby nie musiał Pan od nowa wszystkiego załatwiać i ustalać nowej trasy autostrady ja wymyśliłam bardziej korzystne rozwiązanie , które spodobało by się ludziom i Panu. W dodatku pochłonęło by mniejsze koszty. Ten plan budowy wyślę Panu faxem.
Myślę ,że przekonałam Pana do mojej decyzji. I chciałabym , żeby wszyscy byli zadowoleni z tej inwestycji.

Z poważaniem .......

I am writing this letter to convince you of this so as not to build highways that ran to the small districts of Radom.
Motivates his opinion that most people are not happy with this idea. People who live in these peaceful areas can not be reconciled with the loss of silence, peace and clean air.
The threatened destruction of neighborhoods is also known for the hospital, which is a lot of sick people. Therefore, another reason not to build the highway at this point, because then their lives would be greatly threatened.
To not have you handled everything from scratch and establish a new highway route has forged a more favorable solution, which would have pleased the people and the Lord. In addition, absorbed by lower costs. The plan to build will send you by fax.
I think I got you for my decision. And I wish that all were satisfied with this investment.

Sincerely .......

Powinno być dobrze ;***
2010-02-19T14:29:18+01:00
Drogi Panie Kowalski,
Chce Pan zbudować w Radomiu największe centrum rekreacji w Polsce. Mają być w nim kasyna, baseny, boiska i wiele innych rzeczy. Zakłóci to spokój mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu, gdyż centrum będzie czynne do godziny 1.00 w nocy. Ludzie nie będą mogli spać. Zaczną się wtedy demonstracje, a co za tym idzie mniej klientów. Moja propozycja jest następująca. Trzeba przenieść centrum na obrzeża miasta, gdzie mieszka bardzo mało ludzi.

Z poważaniem,
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Michałów

---------------------------------------------------------------------
Dear Mr. Doe,
You want to build in Radom largest recreation center in Poland. To be in the casino, swimming pools, playgrounds and many other things. Disturb the peace of residents who live nearby, because the center will be open until 1.00 at night. People will not be able to sleep. Then start the demonstration, and thus less customers. My proposal is as follows. We must move to the outskirts of the city center, where very few people live.

Sincerely,
Chairman of Housing Cooperative Michalow