Punkty daje wszystkie i daje naj więc proszę o rozwiązanie całego zadania i nie trafiać...
Jeżeli nie będzie wszystkich odpowiedzi usuwam i daje SPAM.
1. W którym zestawie wszystkie ułamki są równe ułamkowi ⁸₁₂?
a) ⁴₆ ⁶₁₀ ²₄
b) ²₃ ⁴₆ ¹⁰₂₄
c) ²₃ ⁴⁰₆₀ ⁴₈
d) ²₃ ⁴₆ ²⁴₃₆
2. Suma ułamków jest równa:
a) ¹₂ b) ³₅ c) ³₄ d)³₂₅
3. Suma liczb 1⁴₅ + 2⁷₁₀ jest równa:
a) 3¹¹₁₅ b) 3¹¹₅₀ c) 4¹¹₅₀ d) 4⁵₁₀
4. Suma 2³₄ + 3⁵₈ jest:
a) mniejsza od 5
b) większa od 5, ale mniejsza od 6
c) większa od 6 ale mniejsza od 6¹₂
d) większa od 6¹₂
5. Różnica ułamków ³₅ - ¹₆ jest równa:
a) ²₁ b) ²₁₁ c) ²₃₀ d) ¹³₃₀
6. Różnica ułamków ⁸₉ - ¹₃₆ jest:
a) mniejsza od ¹₄
b) większa od ¹₄, ale mniejsza od ¹₂
c) większa od ¹₂, ale mniejsza od ³₄
d) większa os ³₄
7. Iloczyn ⁴₉ × ³₈ jest równy:
a) ²₇₂ b) ³₁₈ c) ¹₆ d) ¹²₁₇
8. Iloczyn 2¹₃ × 1³₄ jest równy:
a) 2³₁₂ b) 3³₁₂ c) 3⁴₁₂ d) 4¹₁₂
9. Iloraz ³₇ : ³₄ jest równy:
a) ¹₃ b) ¹₂₈ c) ¹₁₁ d) ⁴₇
10. Iloraz 4¹₄ : 2¹₂ jest równy:
a) 2¹₂ b) 2 c) 1³₅ d) 1⁷₁₀
11. W klasie VI jest 28 uczniów. Test z matematyki zaliczyło ³₄ klasy. Ile uczniów zaliczyło test?
a) 7 b) 15 c) 21 d) 28
12. W klasie Sylwi jest 30 uczniów. W poniedziałek ¹₆ klasy była nieobecna. Ilu uczniów było obecnych?
a) 5 b) 15 c) 25 d) 35
13. W klasie VIA jest 25 uczniów, a klasie VIB 30 uczniów. Na wycieczkę pojechało ⁴₅ uczniów z klasy VIA i ⁵₆ uczniów z klasy VIB. Ile uczniów pojechało na wycieczkę?
a) 55 b) 45 c) 25 d) 20
14. W kinie jest 150 miejsc. Na seansie przedpołudniowym ³₅ wszystkich miejsc było zajętych. Ile miejsc było wolnych?
a) 3 b) 8 c) 60 d) 90
15. Na klasową zabawę kupiono 8 butelek napoju o pojemności ¹₂ litra, 13 butelek o pojemności 2¹₂ litra i 7 butelek o pojemności ¹₄ litra. Ile litrów napoju kupiono na zabawę?
a) 37¹₄l b) 38¹₄l c) 36¹₄l d) 37²₄l
16. 35³₄ kg ryżu rozsypano do torebek mieszczących ¹₂ kg ryżu. Ile ryżu było w ostatniej torebce?
a) ¹₂kg b) ¹₄kg c) ¹₈kg d) ³₄kg

Proszę o szybką odpowiedź

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T15:39:32+01:00
1. d)
2. Napisz jakich ułamków to zedytuję i obliczę.
3. 4½
4. c)
5. d)
6. d)
7. c)
8. d)
9. d)
10. d)
11.
28:4 = 7
7 * 3 = 21
Odp: Test zaliczyło 21 uczniów.
12.
30 : 6 = 5
30 - 5 = 25
Odp: W klasie było 25 obecnych uczniów.
13.
Klasa VI A:
25 : 5 = 5
5 * 4 = 20
Klasa VI B:
30 : 6 = 5
5 * 5 = 25
Razem: 20 + 25 = 45
Odp: Na wycieczkę pojechało 45 uczniów.
14. c) bo:
150 : 5 = 30
30 * 3 = 90
150 - 90 = 60
15. b) bo:
8 * ½ = 4 L
13 * 2½ = 32²₄ L
7 * ¼ = 1¾ L
Razem: 4 + 32²₄ + 1¾ = 38 ¼ L
16. b)
2010-02-17T15:42:54+01:00
1. d) ²₃ ⁴₆ ²⁴₃₆

2. Jakich ułamków?

3. d) 4⁵₁₀
1,8+2,7 = 4,5

4.
2 6/8+3 3/8 = 6 1/8
c) większa od 6 ale mniejsza od 6¹₂

5.
18/30-5/30 = 13/30
d) ¹³₃₀

6.
32/36-1/36 = 31/36
1/4*36 = 9
1/2*36 = 18
3/4*36 = 27
d) większa od ³₄

7.
można skrócić 9 z 3 i 4 z 8 i wychodzi 1/3 x 1/2 = 1/6
c) ¹₆

8.
7/3 x 7/4 = 49/12 = 4 1/12
d) 4¹₁₂

9.
3/7*4/3 = 4/7
d) ⁴₇

10.
17/4:5/2 = 17/4*2/5 = 17/10 = 1 7/10
d) 1⁷₁₀

11.
3/4*28 = 21
c) 21

12.
1/6*30 = 5
30-5 = 25
c) 25

13.
4/5*25+5/6*30 = 20+25 = 45
b) 45

14.
3/5*150 = 90
150 - 90 = 60
c) 60

15.
8*1/2+13*5/2+7*1/4 = 8/2+65/2+7/4 = 16/4+130/4+7/4 = 153/4 = 38 1/4
b) 38¹₄l

16.
35 3/4:1/2 = 143/4:1/2 = 143/4*2 = 286/4 = 71 1/2
1/2*1/2 = 1/4
b) ¹₄kg