Prosze z OBLICZENIAMI dziekuje z gory
1.Dane sa wielomiany u(x)=x-1 i w(x)=x²+x+1.Iloczyn wielomianow u i w jest rowny:
a)x³-1
b)x³+x²
c)x³-x²+x
d)x³-x²+x-1
2,Jeśli pole trójkąta równobocznego jest rowne 9√3 to bok tego trójkąta ma długość:
a)3√2
b)3√3
c)4,5√3
d)6
3.Jezeli zbiorem wartość funkcji y=(x-5)²-q jest przedzial <2,∞) to:
a)q=-5
b)q=-2
c)q=2
d)q=5
4.Jezeli α jest katem ostrym tgα=2,to wartosc wyrazenia cosα+sinα przez cosα jest rowna:
a)3 b)2,5 c)2 d)1,5

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T15:24:26+01:00
1. musisz przemnozyc przez siebie wielomiany.
(x-1) (x²+x+1) = x³ + x² + x - x² - x - 1 = x³ - 1
odpowiedź a)

2. Pole trójkata równobocznego jest równe 9√3
wzór na pole trójkata równobocznego to P = a²√3 / 4
zapiszemy to tak:
9√3 = a²√3 / 4 I * 4
36√3 = a²√3 I : √3
36 = a²
a = √36
a = 6
odpowiedź d)

3. tutaj wystarczy pamiętac że p i q to wspólrzędne wierzchołka funkcji i że wspólrzędna q określa nam zbiór wartości. nasze q musi byc równe -2

odpowiedź B

4.tgα=2

tgα = sinα + cosα


(cosα+sinα) / cosα = cosα/ cosα + sinα/ cosα = 1 + 2 = 3
odpowiedź A
1 5 1
2010-02-17T15:35:01+01:00
1) u(x) * w(x) = (x-1) * (x²+x+1) > Trzeba wymnożyć "każde z każdym" wynik to: x³ + x² + x - x² - x - 1= x³ - 1

Odpowiedź: A

2) P = (a² * √3)/4
Podstawiając do wzoru pole obliczamy a.

9√3 = (a² * √3)/4 |*4
36√3 = a² * √3 |÷√3
a² = 36
a = 6

Odpowiedź: D


4) sin²α = tg²α/(1 +tg²α)
Podstawiając liczby:
sin²α = 4/5
sinα = 2√5/5

sin²α + cos²α = 1
cos²α = 1 - 4/5
cosα = √5/5

sinα ≈ 0,89
cosα ≈ 0,44

cosα+sinα/cosα = 0,44 + 0,89 / 0,44 = 3

Odpowiedź: A

Mam nadzieję, że przynajmniej z tymi 3 zadaniami pomogłem :)