Napisz za pomocą symboli matematycznych:
a) sumę liczby T i iloczynu liczb Y i Z.
b) iloczyn różnicy liczb x i y oraz liczby z.
c) iloraz iloczynu liczb x, y i z przez liczbę 100.
d) różnicę potrojonej liczby t i liczby x.'

np.
b) (x-y) × z

3

Odpowiedzi

2010-02-17T15:20:46+01:00
A) T+(Y*Z)
b) (x-y)*z
c) (x*y*z):100
d) 3t-x
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T15:23:13+01:00
A)
sumę liczby T i iloczynu liczb Y i Z.
T + (y*z)
b)
iloczyn różnicy liczb x i y oraz liczby z.
(x-y) * z
c)
iloraz iloczynu liczb x, y i z przez liczbę 100.
(x*y*z) : 100
d)
różnicę potrojonej liczby t i liczby x
3t - x
1 5 1
2010-02-17T15:23:19+01:00
A) sumę liczby T i iloczynu liczb Y i Z.
T+ YZ

b) iloczyn różnicy liczb x i y oraz liczby z.
(x - y) * z

c) iloraz iloczynu liczb x, y i z przez liczbę 100.
xyz : 100

d) różnicę potrojonej liczby t i liczby x.'
3t - x
1 5 1