1.Napisz i opisz według wzoru równania reakcji chemicznych.
wapń+tlen-->tlenek wapnia
2Ca + O₂---> 2CaO

a) sód+tlen->tlenek sodu
b)woda->wodór+tlen
c)wapń+chlor->chlorek wapnia
d)magnez+woda->tlenek magnezu+wodór
e)tlenek ołowiu(II)+wodór->ołów+woda
f)magnez+tlenek węgla(IV)->tlenek magnezu+węgiel
g)tlenek chromu(III)+glin->tlenek glinu+chrom

2.Dobierz współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych.


a)Al+ O₂-> Al₂O₃
b)H₂+N₂->NH₃
c)H₂+Cl₂-> HCl
d)CH₄+ O₂-> CO₂+ H₂O1

Odpowiedzi

2010-02-17T15:26:18+01:00
1.
a) sód+tlen->tlenek sodu
4Na+ O₂ = 2Na₂O
b)woda->wodór+tlen
2H₂O = 2H₂+O₂
c)wapń+chlor->chlorek wapnia
Ca+Cl₂=CaCl₂
d)magnez+woda->tlenek magnezu+wodór
Mg + H₂O = MgO + H₂
e)tlenek ołowiu(II)+wodór->ołów+woda
PbO + H₂ = Pb + H₂O
f)magnez+tlenek węgla(IV)->tlenek magnezu+węgiel
2Mg + CO₂ = 2MgO + C
g)tlenek chromu(III)+glin->tlenek glinu+chrom
Cr₂O₃ + 2Al = Al₂O₃ + 2Cr
2.
a)4Al+ 3O₂->2 Al₂O₃
b)3H₂+N₂->2NH₃
c)H₂+Cl₂-> 2HCl
d)CH₄+ 2O₂-> CO₂+ 2H₂O